Rådgivning

Man skal naturligvis kun bruge den rådgivning, der er nødvendig for ens projekt. Der er mange muligheder for kombinationer med og uden rådgiver på kryds og tværs. Hvad man skal "nøjes" med afhænger af opgavens karakter og størrelse, men det vil en dygtig rådgiver kunne hjælpe med at afgrænse.

Ved fredede eller bevaringsværdige huse er det vigtigt, at man i det enkelte tilfælde nøje vurderer ejendommens arkitektoniske og historiske værdier, og dermed også vurderer ens egne kompetencer i forhold til et restaurerings- eller istandsættelsesprojekt.

Desuden bør man altid sikre sig, at rådgiveren har tidligere erfaring med gamle huse.

Har man brug for at få udført et myndighedsprojekt, arbejdstegninger, beskrivelser og ingeniørberegninger, er det næsten altid nødvendigt med professionel hjælp og rådgivning i planlægningsfasen.

Har man blot brug for at få udført forbedringer eller mindre ombygninger, kan man med lidt omhyggelighed måske selv klare opgaven.

Lille Hjort holm