Udbudsmateriale

Udbudsmaterialet består ud over selve tegningerne af en arbejdsbeskrivelse, tilbudslister og udbudsbreve. Her kan man se eksempler på, hvordan disse fx ville kunne udføres.

Arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisterne sikrer, at alle de indbudte håndværkere byder på fuldstændigt ens betingelser og er dermed også grundlaget for håndværkernes prissætning. De indkomne tilbud bliver derfor nemmere at sammenligne med hinanden.

218