Finansiering

Der findes forskellige muligheder for ekstern finansiering som fx byfornyelsesmidler, fondsstøtte m.m. til fredede og bevaringsværdige bygninger. De fredede huse er fx omfattet af Fradragsordningen, også kaldet Forfald-pr-år, og der er også mulighed for tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen. 

Udover egenfinansiering findes der forskellige muligheder for ekstern finansiering som fx byfornyelsesmidler, fondsstøtte m.m. til fredede og bevaringsværdige bygninger.

De fredede huse er fx omfattet af Fradragsordningen, også kaldet Forfald-pr-år. Ved større ombygningsarbejder på et fredet hus er der også mulighed for at søge om tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen.
Læs mere om forfald-pr-år-ordningen og tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen

Måske er der mulighed for støtte, hvis huset er bevaringsværdigt i klasse 1-4. Nogle kommuner yder støtte til bygningsforbedringer, mens andre kommuner slet ikke gør. Det er dog værd at undersøge, inden man påtænker at gå i gang med en større ombygning.
Læs mere om støttemuligheder for bevaringsværdige huse

Finansiering