Støtte til bygningsforbedring af bevaringsværdige huse

Man har måske mulighed for at søge om støtte til sit bevaringsværdige hus hos kommunen: fx hvis kommunen har nedsat et bygningsforbedringsudvalg, eller hvis der i en bevarende lokalplan er bestemte retningslinjer for, hvordan huset skal istandsættes. Nogle kommuner yder dog slet ingen støtte.

Man kan søge støtte til husets ydre, også kaldet tag og fag, hvis huset er erklæret bevaringsværdigt i klasse 1-4. Støtten kan højst udgøre en tredjedel af de samlede udgifter til istandsættelsen og er ofte begrænset til et mindre, fast beløb. Da kommunernes beløbsramme til bygningsforbedring varierer meget, må man forhøre sig om de specifikke krav og tilskudsmuligheder.

Byfornyelsesmidler

Efterhånden gives der kun sjældent tilskud til byfornyelse. Det er kommunerne, der administrerer tilskudsordningen, og der er stor forskel fra kommune til kommune. Tilskud ydes måske kun til ejendomme i bestemte byområder, til bevaringsværdige ejendomme eller til bestemte byggearbejder.

Generelt er ordningen stilet til private udlejningsejendomme eller andelsboligforeninger, men dette kan dog variere, således at private boligenheder også kan få støtte. Et af kravene er at "Boligen skal være fra før 1950 og efter kommunens vurdering være væsentlig nedslidt". Generelt kan der ydes støtte til både vedligeholdelsesudgifter og huslejestigninger. Undersøg om kommunen overhovedet har en sådan støtteordning, inden man beder om en forhåndsdrøftelse af projektet.

Se mere på se mere på Historiske Huses hjemmeside