Hvad skal budgettet indeholde?

Budgettet bør indeholde alle de udgifter, der er direkte forbundet med et byggeri, fx håndværker- og rådgiverudgifter. Men mindst lige så vigtige er de følgeudgifter, der er ved ethvert byggeri: Flytteomkostninger, møbler og inventar, renteudgifter osv., og endelig reserver til uforudsete udgifter.

Husk også i budgettet at medregne rådgiverhonorar, gebyr for byggetilladelse, evt. finansieringsomkostninger, forsikring under byggeriet m.m. samt en rimelig post til ekstern rådgivning som fx geotekniske undersøgelser, udgifter til afsætning af byggeriet m.m.

Afsæt også en post til uforudsete udgifter, til dækning af alle de problemer, der opstår undervejs og som ingen kan forudse – men som næsten altid kommer alligevel! Denne post bør mindst være 10 % af budgettet for den samlede entreprisesum inkl. rådgiverudgifter.

Hvis der anvendes rådgivning i projekterings- og udførelsesfasen, er det endvidere meget vigtigt at afsætte et beløb til en såkaldt bygherrereserve i budgettet. Bygherrereserven skal kun kendes af bygherren og tjener til evt. tilkøb, man måtte ønske at foretage undervejs. Hvis rådgiveren kender dette beløb har han tendens til at tage den med i sine beregninger til dækning af tilkøb, uforudsete udgifter eller forglemmelser. Derved er han måske ikke helt så skarp til at forhandle priser med håndværkerne undervejs i processen. Bygherrereserven bør mindst være 5 % af budgettet for håndværker- og rådgiverudgifter.

Man skal huske at opdatere budgettet undervejs gennem hele processen – fra dispositionsforslaget til afleveringen har fundet sted.

Se eksempel på byggebudget