Byggeloven

Byggeloven er den overordnede rammelov, der gælder for byggeri og skal sikre, at bygninger opføres, så de overholder kravene om sikring mod brand m.m..

Byggelovens formål er at sikre, at bygninger opføres og indrettes, så de overholder kravene om bl.a. sikring mod brand, sikkerhed og sundhed uden brug af unødvendige ressourcer. Byggeloven indeholder bl.a. regler om byggeskadeforsikring og om markedskontrol med byggevarer.

Loven skal også sikre, at bygninger og ubebyggede arealer opføres med en tilfredsstillende kvalitet, og at de vedligeholdes forsvarligt. Loven angiver fx hvor stort huset må være, hvornår man skal søge byggetilladelse til et byggeri m.m.

Da byggeloven er en rammelov, har den mindre praktisk betydning for den enkelte, private bygherre.

Læs Byggeloven på Retsinformations hjemmeside